การกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์

ก่อนดำเนินการสร้างเว็บเพจ ขั้นแรกควรกำหนดให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Folder เดียวกัน เพื่อง่ายต่อค้นหาและจัดเก็บ ตัวอย่างเช่นทำเว็บเพจของหน่วยงานก่อนอื่นเราควรสร้าง Folder ชื่อของหน่วยงานก่อนอาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ แล้วใน Folder หน่วยงานค่อยสร้าง Folder ย่อยอีกที อาจประกอบด้วยหลาย Folder ย่อย เพื่อใช้สำหรับแยกเก็บไฟล์ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ HTML และ ไฟล์ Multimedia ต่างๆ
 
แสดงการสร้าง Folder และ Folder ย่อยเพื่อใช้เก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่

จากตัวอย่าง จะทำการสร้าง Folder ต่าง ๆ ดังนี้

การกำหนดโครงสร้างของเว็บที่ดี จะช่วยทำให้สามารถจัดการกับระบบต่างๆ ในเว็บได้ง่าย สามารถเรียกไฟล์เพื่อนำมาแก้ไขได้ในภายหลัง และยังทำให้ก่อความเป็นหมวดหมู่ภายในเนื้อหาเว็บไซต์ของเราอีกด้วย
 ที่มาของข้อมูล : http://aster.spu.ac.th
โฆษณา