การกำหนดรายละเอียดของเว็บเพจ

ก่อนเริ่มกำหนดรายละเอียดต่างๆ ให้หน้าเว็บ เราควรเริ่มโดยการกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บเพจเบื้องต้น
โดยสามารถเข้าไป “กำหนดรายละเอียดของเว็บเพจ” ได้ที่ Modify > Page properties

 

เราก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้ตามต้องการ แล้วกด Apply เพื่อแสดงตัวอย่างกด OK เพื่อต้องการยืนยันในค่าที่ปรับแต่งไป
 
ที่มาของข้อมูล : http://aster.spu.ac.th
โฆษณา