การติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver

 
1. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งจะพบกับหน้าจอ License Agreement หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟแวร์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้อ่านรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และกดยอมรับ (Accept)
 
2. เลือกพื้นที่ในดิสก์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม
 
3. โปรแกรมจะสรุปเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง ให้อ่านรายละเอียดต่างๆ อย่างรอบคอบอีกครั้ง
 
4. กำลังติดตั้งโปรแกรม กรุณารอ
 
5. โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

 

ที่มาของข้อมูลและภาพ : http://www.zone-it.com/stocks/data/10/10692.html
โฆษณา