รายงานตัว

คำสั่ง   ให้นักเรียนตรวจเช็ค g-mail ของนักเรียน  ถ้าใช้ได้อยู่ไม่ต้องสมัครใหม่

             แต่ถ้าใช้งานไม่ได้แล้วให้สมัครใหม่  และให้พิมพ์ชื่อ g-mail

             ของนักเรียนแต่ละคนส่งครูด้วย  (ด้านล่าง)

ตัวอย่างการพิมพ์                 นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                               mail  :    vorravan@gmail.com

โฆษณา

20 comments on “รายงานตัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s